Foredrag og kurs

Velg de moduler som passer dere. Jeg lager programmet basert på deres ønsker, og mine erfaringer.


Kundebegeistring

En inspirerende innføring i plusskultur, firkantsyndromet og Beskjed-kultur! Velg "Kundebegeistringsshowet" på 1,5 time, eller bygg på videre med temaer og øvelser som passer dere! Dette foredraget er meget populært og passer for alle bransjer!


Tilrettelegging for service

Praktisk øvelse som fjerner hindringer for effektiv og profesjonell service, og som danner grunnlaget for intern oppfølging


Kommunikasjon som begeistrer

Hvordan skape kundebegeistring gjennom din kommunikasjon? Hvilke kundetyper finnes og hvordan kan du best mulig yte service overfor dem?


Suksessfaktorer - Markedsfør dine plusser!

Det lille ekstra! Hvordan få kunden til å si "Waow!"? Bli inspirert av eksempler fra en rekke bransjer. Kort fortalt handler dette om å markedsføre jobben vi gjør


Klagebehandling

Tips, råd og teknikker for profesjonell håndtering av klager


Fleksibilitet

Praktisk øvelse i "storformat" som gir trening i fleksibilitet, samarbeide, motivasjon og kreativitet


Fra ordremottak til salg

Effektivt kurs med dokumenterte resultater! Be om referanser. "Dette kurset ga meg en skikkelig boost og jeg doblet mersalget mitt allerede første uke!" Bookingmedarbeider


Holdninger og adferd

Om alt det rare vi sier og gjør, og hvordan omgivelsene oppfatter det


Impulstrening - Medlytt

Servicetrening på arbeidsplassen i arbeidstiden, med kundene til stede. Observasjon følges opp med individuell samtale og coaching.


KundebegeistringsLedelse

Tips, råd og teknikker for ledere som ønsker å utvikle servicenivået i egen organisasjon. Meget populært foredrag på ca 2 timer. Spesielt laget for ledere som ønsker tips og ideer på hvordan de kan jobbe med servicekultur og begeistring i egen avdeling eller bedrift. Passer alle bransjer! Nå med individuell oppfølging av lederne i etterkant for de som ønsker.


Kreativ sparring for opplæringsleder

Bruk min erfaring fra 30 år med opplæring! Dette er en 4 timers seanse der jeg hjelper opplæringsleder med å utvikle ideer til nye kurs og opplæringsverktøy. Mange innen opplæring jobber alene og trenger derfor en "sparringpartner". Tema kan vara presentasjonsform, øvelser, innhold, materiale, og oppfølgingsaktiviteter!


Train the trainer

Jeg utvikler et kursprogram med oppfølgingsaktiviteter for din bedrift. Programmet bygger på bedriftens egen vision og verdier. Programmet gjennomføres av interne kursledere. De interne kurslederne får to dagers trening, oppfølging og coaching gjennom 1 år. 160 personer i to forskjellige bedrifter gjennomførte programmet i 2014.


Kundebegeistring innen Helse og omsorg

Spesialutviklet kurs for medarbeidere innen helse og omsorg. Mer enn 2000 medarbeidere fra sykehus, hjemmetjeneste, bestillerkontorer og omsorgsboliger har gjennomført kurset siden 2013! Kurset kan rettes mot ledere innen Helse og Omsorg eller direkte mot medarbeidere. Min unike bakgrunn som serviceekspert og pårørende gir dette kurset "det lille ekstra".


Digitale kurs

Bestill et kurs som kan brukes til opplæring for nyansatte og ekstrahjelper. Kurset blir skreddersydd etter dine behov og ønsker. Alt blir tatt opp i profesjonelt studio. Kurset blir ditt til odel og eie!


LEDERBOKSEN! NYTT PRODUKT OG KURS 2023

Hva skjer etter kurset? Medarbeiderne er som regel motiverte og inspirerte til å skape positive kundeopplevelser, men hvis vi ikke følger opp avtar effekten raskt. Nå kan du bestille Lederboksen! Dette er et fysiskt produkt som du som leder mottar i forbindelse med en personlig coachingsamtale. Coachingen gir deg 30 konkrete aktiviteter som du kan gjennomføre i egen bedrift/avdeling. Materialet ligger ferdig i boksen! Bare å sette i gang. Aktivitetene er praktiske, konkrete og krever minimalt med tidsbruk eller ekstra kostnader.